در حال خرید از فروشگاه مرتضی
آدرس شما :
فروشگاه مرتضی [ "عطاری" ]
بدون جواز
تعداد فروش موفق :0
تاریخ شروع فعالیت :1400/06/01
ساعات کاری :10:00-14:30 ,17:00-19:30

5

فروشگاه بسته است

هزینه پیک

بخور جاوی سرخ سفید سیاه بسته بندی صد گرمی

سایر گیاهان دارویی ۵/(۱)

۱۲%

۶۸٬۰۰۰

۶۰٬۰۰۰ تومان

فروشگاه مرتضی
زیره سیاه بسته بندی ۵۰۰ گرمی

سایر گیاهان دارویی ۵/(۱)

۰%

۱۰۵٬۰۰۰ تومان

فروشگاه مرتضی
تخم شوید بسته بندی یک کیلویی

سایر گیاهان دارویی ۵/(۱)

۰%

۵۰٬۰۰۰ تومان

فروشگاه مرتضی
مروارید

سایر گیاهان دارویی ۵/(۱)

۰%

۱۸٬۰۰۰ تومان

فروشگاه مرتضی
زردچوبه هندی بسته بندی یک کیلویی

سایر گیاهان دارویی ۵/(۱)

۰%

۴۴٬۰۰۰ تومان

فروشگاه مرتضی