سوالات متداول

سوالات عمومی

چگونه میتوانیم اپلیکیشن دورمون را دانلود کنیم ؟؟
چگونه میتوان با دورمون ارتباط برقرار کنیم ؟؟

سوالات پرداخت ...

چگونه در دورمون پرداخت کنیم؟
چگونه میتوان کیف پول خود را شارژ کنیم ؟؟